Mega-project

 

Dit project is een organisatie van de Lokale Politie in samenwerking met de dienst Preventie. Het MEGA-project (= mijn eigen goed antwoord) is bedoeld voor jongeren van het 5e & 6e leerjaar. Het brengt hen de sociale vaardigheden bij om te weerstaan aan groepsdruk, stress en drugs.

 

Bedoeling is de jongeren te stimuleren in het maken van 'gezonde keuzes' en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden (gedragsbeïnvloeding).

Bij aanvang van de vorming krijgen alle leerlingen een MEGA-boekje. Hierin staan de MEGA-afspraken, die eerst worden overlopen met het oog op het verkrijgen van een 'veilig klimaat'.

Hierna mogen de leerlingen vrij associëren over het woord 'drugs'; alles wordt op het bord bijgehouden en onderverdeeld in 4 categorieën:

  • verdovende drugs;
  • stimulerende drugs;
  • hallucinerende drugs;
  • alle andere woorden.

 

Na de vorming krijgen alle leerlingen een MEGA-diploma, getekend door het gemeentebestuur, de politie en door de leerkracht.

Gerelateerde inhoud