MAAK - Academiereglement

 

Artikel 1.

Het academiereglement wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.

 

Art. 2.

Het academiereglement treedt in werking op 1 september 2018.

 

Art. 3.

Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord.

Art. 4.

Het bestaande schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2004 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement.

 

 

 Academiereglement

Datum goedkeuring: 27 juni 2018

Datum bekendmaking: 2 juli 2018