Huiswerkklas

De huiswerkklas is geschikt voor een bepaalde groep kinderen uit de regio Knokke-Heist bij wie de thuisomstandigheden niet optimaal zijn om huiswerk te maken.  De doorverwijzing gebeurt steeds door de scholen zelf (liefst in samenspraak met het CLB)

 

Doelstellingen:

-  De leerkrachten bewust maken van deze huiswerkproblematiek.

- Concreet wil de huiswerkklas een huiswerkvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen men de kinderen in een sfeer van gemoedelijkheid begeleidt naar zelfstandigheid in het maken van huistaken. Op deze manier willen we met het huiswerkklasproject de minder kansrijke kinderen de mogelijkheid bieden om hun huistaken in de meest gunstige omstandigheden te maken, zodat ze op termijn een goede manier ontwikkelen om hun huistaken zelfstandig te verrichten. Algemeen streven we met dus met dit project naar een toename van de onderwijskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbaardere gezinnen. Gelijke onderwijskansen vormen voor ons immers de basis en de hoeksteen tot maatschappelijke participatie en integratie.

-  We beogen op langere termijn de ontwikkeling van een globale positieve leerattitude en een groeiend zelfvertrouwen. Daarnaast is het ook onze bedoeling om de kinderen, in de mate van het mogelijke, zowel de nodige schoolstructuur als schoolcultuur bij te brengen. We willen binnen het gehele gezin een positievere schoolervaring en -beleving tot stand laten komen.

-  We zijn ervan overtuigd dat ons project een preventief karakter heeft m.b.t. schoolverzuim, vervroegde schoolverlating, jeugddelinquentie, sociale uitsluiting en achterstelling. Met het huiswerkklasproject, streven we naar het bevorderen van zowel het individueel welbevinden als het proactief meebouwen aan het algemeen maatschappelijk welzijn.

 

 

Criteria om in aanmerking te komen: (de criteria die bepalen welke kindjes in aanmerking kunnen komen voor het project werden als volgt vastgelegd)

1)      Het ontbreken van STRUCTUUR thuis

2)      Het ontbreken van algemene SCHOOLCULTUUR (agenda, rapport niet getekend ,…)

 

Structuur van het project:

Per school wordt een verantwoordelijke aangesteld ( zorgcoördinator), deze persoon zetelt tevens in de STUURGROEP die tweejaarlijks samenkomt. In de stuurgroep zal tevens iemand vanuit de werkgroep (= vrijwilligers) vertegenwoordigd zijn.

In de huiswerkklas zelf wordt een beperkte fiche van elk kindje bijgehouden. Op deze manier kunnen vooruitgang, specifieke moeilijkheden, …worden bijgehouden. Dit is belangrijk voor terugkoppeling naar scholen, overzicht voor eventuele nieuwe vrijwilliger, … .

 

Vrijwilligers 

Dit project draait op de bezielde vrijwilligers. Van de vrijwilliger wordt niet verwacht dat deze bijles geven. Zij staan wel in voor:

•             Het onthaalmoment ( koekje, chocomelk ~ warme thuissituatie)

•             Attitude vorming bij de kindjes

•             Huiswerkondersteuning (motiveren)

•             Afsluitend met een spelmoment

 Stimuleren van een huiswerkvriendelijk klimaat.

 

Rol van de zorgcoördinator Het is de rol van de zorgcoördinator (of de eventueel ander aangestelde persoon door de school) om:

- Het project bekend te maken in de scholen

- Leerkrachten warm te maken voor het project

 - Aandacht te hebben voor kindjes die in aanmerking kunnen komen voor het project

 - De ouders van deze kindjes aan te spreken

 - Aanwezig te zijn op de vergadering van de stuurgroep

 - In te staan voor de communicatie tussen de huiswerklas, school en de ouders.

 

De huiswerkklas gaat door in Heist in Spelotheek De Wip en in Knokke in De Marge.

Huiswerkklas aan te prijzen (spelotheek)

 

Momenten huiswerkklas in Heist (Spelotheek De Wip)

Maandag:            15.30  – 17 uur

Donderdag:         15.30 – 17 uur

 

Momenten huiswerkklas in Knokke (Jeugd- en kunstencentrum De Marge)

Dinsdag:             16  – 17.30 uur

Donderdag:         15.30 – 17 uur

Gratis voor de kinderen (inclusief vieruurtje).

 

Meer info via Spelotheek De Wip.