Huishoudelijk reglement - Raad voor Lokale Economie

Enig artikel

Het aangepaste huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie, zoals in bijlage toegevoegd, wordt goedgekeurd.

 

Datum goedkeuring: 25 april 2013

Datum bekendmaking: 26 april 2013

 

Bijlage: