Huishoudelijk reglement - Cultuurcentrum

 

Artikel 1.

Het Huishoudelijk Reglement wordt, zoals in bijlage van dit besluit, hervastgesteld.

 

 

Art. 2.

Het Huishoudelijk Reglement van 29 april 2010 wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 22 december 2011

Datum bekendmaking: 27 december 2011

 

 Bijlage: