Harmonisatie politieverordening tot een algemene politieverordening


 U kan de politieverordening nalezen onder het punt 'Bijlage', ' Algmene politieverordening'
 
Datum goedkeuring: 26 april 2018

Datum bekendmaking: 28 april 2018

 

 Bijlage: