Harmonisatie politieverordening tot een algemene politieverordening


 U kan de politieverordening nalezen onder het punt 'Bijlage', ' Algemene politieverordening'
 
 
Datum goedkeuring: 31 januari 2019

Datum bekendmaking: 5 februari 2019

 

 Bijlage: