Haai in de box

Is een educatieve koffer om (zorg)leerkrachten en CLB-medewerkers te steunen om preventief met de leerlingen te werken rond sociale vaardigheden en het gebruik van legale middelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat de beginleeftijd van het eerste gebruik van tabak, alcohol en medicatie alsmaar lager ligt, namelijk 10 tot 12 jaar. Aangezien preventie enkele jaren vóór het eerste gebruik moet gebeuren, is het van cruciaal belang dat er al aandacht wordt besteed aan middelenpreventie in het basisonderwijs. Scholen vragen bovendien naar een beknopt, duidelijk en onderbouwd preventieaanbod.

De nadruk ligt niet op de middelen zelf, maar op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het verantwoord leren omgaan met middelen. Tal van organisaties ontwikkelden degelijk didactisch materiaal om te werken rond de ontwikkeling van het zelfbeeld, zelfwaardegevoel, zelfvertrouwen enz. die van groot belang zijn om op een efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven.

In dit aanbod krijgt het onderwijspersoneel een overzichtelijke selectie van het educatief aanbod rond sociale vaardigheden en legale middelen. Op die manier worden de basisscholen in de mogelijkheid gesteld om zelf aan de slag te gaan met het bestaande materiaal.

Elke box bevat een handleiding voor de leerkracht. De handleiding bevat een didactische fiche per spel, boek of educatief pakket met inhoudelijke en praktische informatie over het materiaal. Er wordt per fiche vermeld welke eindtermen je kunt bereiken door het materiaal te gebruiken. De leerkracht kan zo zelf bepalen met welke materialen hij of zij aan de slag wil. Het blijft immers belangrijk om op maat van de klas, op basis van het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen te werken.

 

De volgende materialen zijn opgenomen in de box:

Bange Vogel ; Contactsleutels ; He, doe je mee? ; 3D – Denken! Durven! Doen! ; Game over@tabak ; Lol zonder alcohol.

Tot slot werd een boekenlijst samengesteld waarin een overzicht wordt gegeven van fictie- en non-fictieboeken voor het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs. De koffer kan gratis worden ontleend in de Jeugddienst. Contact opnemen kan via scholenaanbod@knokke-heist.be

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud