Gratis op bus of tram met de MOS-pas!

Milieuzorg op school voor basis- en secundaire scholen Samen met je klas op milieu-uitstap gaan is een uitstekende activiteit om milieu in de lessen aan bod te laten komen. Bij een bezoek aan een schakel zien leerlingen namelijk hoe 'anderen' milieuzorg beleven en worden ze enthousiast om mee te werken aan milieuvriendelijke acties in de eigen school.

Wanneer je met je klas op milieu-uitstap trekt, maak je best zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Op die manier draagt je school alvast haar steentje bij tot een duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Je ondersteunt de verkeersveiligheid en stimuleert leerlingen om zich nu en in de toekomst milieuvriendelijk te verplaatsen.

Om je hierin extra aan te moedigen heeft MOS een speciale overeenkomst  met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. De kusttram en de bussen van De Lijn brengen je in een wip op je bestemming. Poppelepee!

Meer info en het online aanvraagformulier vind je op de website of bij je MOS-begeleider.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be