Gouden Hoed 2019

Artikel 1.

Er wordt in samenwerking met de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist en Ants BVBA, vertegenwoordigd door Frank Anthierens, Eugène Ysayelaan 45 – 1070 Brussel, een wedstrijd voor het Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist 2019 georganiseerd.

 

Art. 2.

Het reglement voor de Internationale Cartoonwedstrijd Knokke-Heist 2019 wordt als volgt vastgesteld:

 

1. DEELNEMING

Alle personen met de leeftijd van minstens 18 jaar kunnen aan deze internationale wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het reglement en de beslissingen van de jury. De Belgische wetgeving inzake bedrijfsvoorheffing

op prijzen, gewonnen door buitenlandse deelnemers, is van kracht.

De deelname is gratis. Deadline 31.12.2018.

2. DEFINITIE

Een cartoon is een humoristische  tekening. Dit kan bijvoorbeeld een karikatuur van een bekend persoon, een persiflage van een actuele situatie of simpelweg een afbeelding

van een komische situatie zijn. Deze cartoon kan bestaan uit één beeld of de vorm aannemen van een korte strip. Er worden géén bewegende beelden toegelaten.

 

3. THEMA
De deelnemers bepalen zelf het onderwerp van de inzendingen.

 

4. Deelname

a. Voorwaarden voor deelname

Maximum 5 inzendingen per persoon, zwart-wit of kleur. De cartoons mogen niet van tekst voorzien zijn.

Tekeningen mogen ook digitaal gemaakt worden. Zij moeten vlak en niet geplooid verpakt zijn.

Werken onder glas, ingekaderd of andere materialen worden niet in aanmerking genomen.

De cartoons mogen nog niet in België tentoongesteld zijn of in het buitenland bekroond zijn.

 

b. Inzendingen

U kan zowel per post of digitaal inzenden.

U dient het inschrijvingsformulier in te vullen via de website www.cartoonfestival.be.

 

Digitale inzendingen

Kan u doorsturen na het invullen van het formulier op de website en het toevoegen van uw cartoons. De benaming van uw cartoons bevatten: naam, voornaam, titel. De cartoons mogen de maximale afmeting van een A4 formaat (21 x 30 cm) hebben, op een resolutie van 300 dpi, in JPEG en TIFF formaat. Er moet een witrand zijn van 2 cm.

 

Inzendingen per post

Zijn enkel mogelijk na het invullen van het formulier op de website en het formulier bij de zending te steken. Beeldafmetingen (min. 21 x 30 cm) of (max. 30 x 42 cm). Er moet een witrand zijn van 2 cm.

Op de achterzijde van elke cartoon moet vermeld worden: naam, voornaam en adres

 

Uw deelname is ENKEL GELDIG indien wij uw formulier volledig ingevuld ontvangen.

De inzendingen gebeuren op kosten van de deelnemers. De geselecteerde cartoons worden voor de tentoonstelling ingekaderd met een passe-partout. 

 

5. ORIGINALITEIT VAN DE WERKEN

De inzender blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn werken. Discussies en eventuele vorderingen met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de inzender.

 

6. PATRIMONIALE RECHTEN

Door het feit van hun deelneming geven de deelnemers het recht aan de inrichtende vereniging om de inzendingen te gebruiken als promotie voor het “Internationaal Cartoonfestival” en de badstad Knokke-Heist (bv. cartoonboek, catalogus, publiciteit in de pers en andere media, afzonderlijk drukwerk zoals affiches, folders, enz... relatiegeschenk gemeentebestuur en/of organisatie cartoonfestival, kalender...).

 

7. JURY

Een professionele jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie voor de tentoonstelling en duidt de prijswinnaars aan.

 

8. EIGENDOM INRICHTENDE VERENIGING

Alle geprinte werken worden eigendom van de inrichtende vereniging in relatie tot het Cartoonfestival.

De werken worden maximum 2 jaar bewaard en kunnen op aanvraag, op eigen kosten terug gezonden worden.

 

9. CARTOONBOEK

In samenwerking met het “Davidsfonds” Leuven wordt een cartoonboek uitgegeven rekening houdende met de budgettaire en technische mogelijkheden. Geselecteerde deelnemers hebben recht op één exemplaar.

 

10. Prijzen

Gouden Hoed :            5.000 €

Zilveren Hoed : 2.000 €

Bronzen Hoed : 1.000 €

Prijs van het Publiek : 500 €

Press Cartoon Belgium : 5.000 €

Press Cartoon Belgium 2de prijs: 2.000 €

Press Cartoon Belgium 3de prijs: 1.000 €

 

Art. 3.

Het College van Burgemeester en Schepenen voert dit besluit uit.

 

Besluit

 

Datum goedkeuring: 31 mei  2018

Datum bekendmaking: 5 juni 2018

 

 

Contact

Strand & Dijk Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 207 +32 50 630 159  strand@knokke-heist.be