Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) wordt opgemaakt om de beleidsopties in een ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Het is een ordenings- en bestemmingsinstrument dat de visie en de beleidsdoelstellingen van het structuurplan concreet maakt. In een GRUP kunnen, naast bestemmingsvoorschriften, ook inrichtings- en beheersprincipes worden vastgelegd. 

 

Gepubliceerde RUP's :

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be