Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing GR30/11/2017

Artikel 1 : belastbaar feit en tarief
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven ten voordele van de gemeente Knokke-Heist vastgesteld op DUIZEND HONDERDZESENNEGENTIG (1196).

Art. 2 : invordering
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van de Vlaamse Overheid.

Art. 3 : algemene bepalingen
Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende vaststelling voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018;

Datum Beslissing : 30/11/2017
Datum Bekendmaking : 01/12/2017

Bijlage : gem_opcentiemen_onroer_voorhgr30112017.pdf