Gemeentelijke administratieve sanctie

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn een middel voor gemeenten om kleine overlast aan te pakken. Voor de sancties bestonden werden kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld. Dit zorgde voor een gevoel van straffeloosheid bij de burgers van Knokke-Heist.

De gemeente Knokke-Heist kan sedert 26 maart 2012 gemeentelijke administratieve sancties uitschrijven. De strafvervolging verloopt dus niet meer via de rechtbank of het parket. De overtredingen worden afgehandeld door een sanctionerend ambtenaar.

In de algemene politieverordening zijn de bepalingen opgenomen die door middel van een GAS kunnen gesanctioneerd worden.

Welke sancties zijn mogelijk?

De wet bepaalt 4 mogelijke administratieve sancties. Het kan gaan om een geldboete, een schorsing van een toelating of vergunning, een intrekking van een toelating of vergunning, of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

 

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud