Gemeentelijke aanvullende premie

BESLUIT :

Art 1.

De gemeente Knokke-Heist verleent binnen de perken van de op haar begroting goedgekeurde kredieten een aanvullende gemeentelijke premie aan de particulieren die voor eigen rekening en voor eigen gebruik in de gemeente een woning aanpassen of verbeteren en hiervoor de gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie ontvangen hebben.

Art. 2.

Een gemeentelijke aanvullende premie van 425 euro wordt toegekend bovenop de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie.

De premiebedragen uitbetaald met toepassing van de Vlaamse renovatiepremie komen niet in aanmerking voor het toekennen van de gemeentelijke aanvullende premie.

Art. 3.

Om de gemeentepremie te kunnen genieten moet de aanvrager het bewijs voorleggen dat de gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie werd toegezegd.

Het aanvraagformulier is kosteloos te bekomen.

De aanvraag dient ingediend binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de aanvraag van de gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie.

Art. 4.

De aanvullende gemeentelijke premie is terug vorderbaar in geval de gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie niet uitbetaald of teruggeëist wordt wegens niet naleving van de voorwaarden voor het bekomen, behouden of uitbetalen van de gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie.

Art. 5.

Onderhavig besluit, dat het besluit van 17 december 1999 opgeheven wordt, is van toepassing op alle bij ons bestuur van 01 januari 2018 ingediende aanvragen tot het bekomen van een aanvullende gemeentelijke premie voor het verbeteren of aanpassen van een woning.

Art. 6.

De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 1999 betreffende het toekennen van een gemeentelijke premie wordt opgeheven. 

 

 

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be