Gemeentelijk reglement - Uitreiking en het gebruik van badge en sticker voor de bediening van de slagbomen op de zeedijk

Foto slagboom zeedijk

 

Artikel 1.

De toegang tot de zeedijk wordt in juli en augustus op de volgende plaatsen voor bestuurders van motorrijtuigen geregeld door slagbomen:

 

Locatie

Afgesloten voor verkeer

Lekkerbekhelling (Het Zoute)

van 11:00 uur tot 03:00 uur

Albertplein Oost (Het Zoute)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Antoine Bréartstraat (Het Zoute)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Lichttorenplein Oost (Knokke)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Lichttorenplein West (Knokke)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Van Bunnenplein inrit boven plein (Knokke)

van 11:00 uur tot 03:00 uur

Paul Parmentierlaan (Knokke)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Rubensplein inrit parking (Albertstrand)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Rubensplein ter hoogte van schoonwinkel (Albertstrand)

van 11:00 uur tot 03:00 uur

Rubensplein ter hoogte van Rubens (Albertstrand)

van 11:00 uur tot 03:00 uur

Canadasquare West

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Majoor Quaillestraat (Duinbergen)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Zeedijk thv Duinbergenlaan (Duinbergen)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

Parkstraat (Heist)

van 11:00 uur tot 20:00 uur

De Wandelaar tussen rijweg en wandelweg RBSC (Duinbergen) is altijd afgesloten

 

Art. 2.

De toegang tot de zeedijk is mogelijk zonder gebruik van een badge en sticker buiten de in artikel 1 vermelde uren.

 

Art. 3 – Doelgroepen

 

Medische beroepen en thuiszorgdiensten

Medische beroepen en thuiszorgdiensten worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker.

De bestuurder en/of firma kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       RIZIV nummer of erkenningsnummer

-       inschrijvingsbiljet van het voertuig

De aanvragen worden gedaan per nummerplaat. Per RIZIV nummer of erkenningsnummer wordt er één badge en één sticker toegekend.

 

Taxi’s

Taxi’s worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker.

De zaakvoerder van de firma kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       ondernemersnummer

-       inschrijvingsbiljet van het voertuig

 

De aanvragen worden gedaan per nummerplaat. Per (vergunde) nummerplaat wordt er één badge en één sticker toegekend.

 

De Post

De Post worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker.

De postmeester kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       ondernemersnummer

-       inschrijvingsbiljet van het voertuig

De aanvragen worden gedaan per nummerplaat. Per nummerplaat wordt er één badge en één sticker toegekend.

 

Absolute noodzaak omwille van de aard van de opdracht

Volgende categorieën worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker. De bestuurders van motorvoertuigen die - in geval van absolute noodzaak -moeten laden of lossen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt voor de volgende redenen:

 • centrale verwarming & sanitair
 • elektro
 • liftbedrijven
 • slotenmakers
 • verhuisfirma
 • schoonmaakbedrijven
 • ruitenwassers
 • leveranciers van drank- en etenswaren (voor leveringen op de zeedijk)

De zaakvoerder van de firma kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       ondernemersnummer

-       ingeschreven onder de NACE BEL – code (verband houdend met de door dit reglement vastgestelde categorie) in kruispuntbank

-       inschrijvingsbiljet van het voertuig

De aanvragen worden gedaan per nummerplaat. Per nummerplaat wordt er één badge en één sticker toegekend, met een maximum van vier badges/stickers per bedrijf.

 

Absolute noodzaak omwille van de ligging

Volgende categorieën worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker. De bestuurders van motorvoertuigen die - in geval van absolute noodzaak -moeten laden of lossen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt voor de volgende redenen:

 • conciërges gebouwen op zeedijk/Antoine Bréartstraat
 • restauranthouder van restaurants op de zeedijk

De zaakvoerder/conciërge kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       ondernemersnummer (enkel voor restauranthouders)

-       inschrijvingsbiljet van het voertuig

Er kan één badge en één sticker toegekend per adres.

 

Prioritaire, gemeentelijke voertuigen en voertuigen van andere overheden

De bestuurders van motorvoertuigen worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt:

 • prioritaire motorvoertuigen, zoals bedoeld in artikel 37 van de wegcode
 • gemeentelijke motorvoertuigen voor toezicht en controle
 • andere motorvoertuigen voor uitvoering van opdrachten gegeven door de lokale overheden
 • motorvoertuigen van andere overheden voor toezicht en controle

Deze aanvragen moeten gebeuren via intern systeem van het gemeentebestuur.

 

Eigenaars en huurder van een garage/standplaats op de zeedijk

De bestuurders, die op de zeedijk een garage hebben, worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker. Deze bestuurders mogen niet langer stilstaan met hun voertuig dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken.

De eigenaar/huurder/agence kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       bewijs van eigendom van een garage en/of standplaats gelegen op een afgesloten gedeelte van de zeedijk

De eigenaars kunnen slechts één badge per garage en/of standplaats krijgen en maximaal acht stickers per garage en/of standplaats.

 

Mindervalide bestuurders die op de zeedijk wonen of verblijven

De mindervalide bestuurders, die op de zeedijk wonen of verblijven, worden toegelaten tot de zeedijk binnen de in artikel 1 vermelde uren mits gebruik van een badge en sticker. Deze bestuurders mogen niet langer stilstaan met hun voertuig dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken.

De mindervalide bestuurder kan de badge aanvragen mits volgende bewijsstukken te bezorgen:

-       mindervalidekaart

 

-       inschrijvingsbiljet van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens

De aanvragen worden gedaan per nummerplaat. Per bestuurder wordt er één badge en één sticker toegekend.

 

Art. 4.

De badge en sticker zijn geldig voor juli en augustus van elk dienstjaar. De aanvraag en/of verlenging moet jaarlijks gebeuren via het e-loket van de gemeente Knokke-Heist en dit vanaf 1 mei.

 

De sticker, die door het bestuur wordt uitgereikt, moet zichtbaar aan de binnenkant van de voorruit van het voertuig aangebracht worden.

 

Art. 5.

De toegekende badge en sticker kan afgehaald worden tijdens de openingsuren van de parkeershop

 

Art. 6.

De badge en sticker dienen binnen de maand ingeleverd te worden bij de parkeershop bij:

-       adreswijziging

-       overlijden van de houder

-       wanneer het kenteken van het voertuig wordt teruggezonden naar de DIV

Art. 7.

Bij misbruik van de badge en sticker worden de badge en doorlaatsticker ingetrokken door een aangestelde van het bestuur

 

Art. 8.

Voor het afleveren van een badge en sticker ter vervanging van een verloren, gestolen, beschadigde of enige andere vorm van buitenbezitstelling of het niet terug binnenbrengen van de badge en/of sticker wordt een retributie geheven conform de bepalingen van het retributiereglement op de afgifte van identificatieplaatjes en toegangsbewijzen voor de zeedijk van 27 maart 2014 en latere wijzigingen.

 

Art. 9.

Indien bestuurders dit reglement niet naleven en een interventie van een aangestelde van het bestuur noodzakelijk is, wordt een retributie geheven conform de bepalingen van het retributiereglement op technische prestaties van 18 december 2013 en latere wijzigingen.

 

Art. 10.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk reglement op de uitreiking en het gebruik van een badge en sticker voor de bediening van de slagboom op de zeedijk wordt opgeheven.

 

 

Download hier het gemeenteraadsbesluit Uitreiking en het gebruik van badge en sticker voor de bediening van de slagbomen op de zeedijk

 

 

Datum goedkeuring: 30 april 2015

Datum bekendmaking: 5 mei 2015