Gemeentelijk reglement - Grafconcessies centrale begraafplaats

Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het “Reglement Grafconcessies Centrale Begraafplaats“ zoals vastgesteld in bijlage van dit besluit goed.


Art. 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2004 betreffende de wijziging en coördinatie van het reglement Grafconcessies Centrale Begraafplaats wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 26 september 2013

Datum bekendmaking: 27 september 2013

 

Bijlage:

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  burgerzaken@knokke-heist.be