Geluid: Hoe meet je dat?

Hoe ziet een geluidsmeter eruit?  Wat is de eenheid van geluid? Kan een geluidsmeter hetzelfde horen als ons oor? Hoeveel decibel mag men maken in een café? Hoeveel decibel maak ik met mijn stem?  Deze zaken worden verduidelijkt aan de hand van een aantal metingen die worden uitgevoerd in of rond de klasomgeving: een stemgeluid, de speelplaats, de brommer van één van de leerlingen, muziek … De klas kan zelf ook een aantal toestellen meebrengen of geluiden produceren die naderhand gemeten worden.

 

Demonstratie en toelichting door Marleen Vandewalle, milieuambtenaar gedurende 1 lesuur. Graag 3 weken voorafgaand contact opnemen op het T 050 630 197 voor het vastleggen van een afspraak.

 

Deze toelichting en demonstratie richt zich vnl. naar kinderen die reeds informatie of les hebben gekregen rond het thema geluid.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be