GBS - Schoolreglementen De Pluim & Het Anker - Schooljaar 2018-2019

Artikel 1.

De bestaande schoolreglementen van De Pluim en Het Anker, met inbegrip van de bijlagen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2017, worden opgeheven.

 

Art. 2.

De gewijzigde, hierbij gevoegde schoolreglementen van De Pluim en Het Anker worden goedgekeurd.

 

Art. 3.

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepen om jaarlijks de bijlage aan de schoolreglementen te actualiseren.

 

Art. 4.

De gewijzigde samenstelling van de inspraakorganen wordt goedgekeurd.

 

Art. 5.

Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Schoolreglementen De Pluim - Het Anker 2018 - 2019

Schoolreglement De Pluim 2018 - 2019

Schoolreglement De Pluim - Bijlage 1

Schoolreglement Het Anker 2018 - 2019

Schoolreglement Het Anker 2018 - 2019 - Bijlage 1

 

Datum goedkeuring: 25 oktober 2018

Datum bekekendmaking:  26 oktober 2018