GBS - Huishoudelijk reglement - Pedagogische Raad Het Anker

 

Enig artikel.

De Gemeenteraad bekrachtigt de verkiezing van volgende personen als effectieve leden in de pedagogische raad van de gemeentelijke basisschool Het Anker:

 

Kleuterleidster: Giovanna Poddighe, Esdoornstraat, 67 te 8300 Knokke-Heist;

Leerkracht eerste graad: Els Beheydt, Onderwijsstraat, 98 te 8300 Knokke-Heist;

Leerkracht derde graad: Kurt Vandamme, Dennendreef, 20 te 8300 Knokke-Heist;

Beleidsondersteunend personeelslid: Iene Marmenhout, Zwarte Leeuwstraat, 11 te 8370 Blankenberge.

 

Datum goedkeuring: 24 maart 2005

Datum bekendmaking: 28 maart 2005

 

Gemeenteraadsbesluit - GBS - Huishoudelijk reglement - Pedagogische Raad Het Anker

 

 

Contact

Basisonderwijs Het Anker Pannenstraat 132 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

 hetanker@knokke-heist.be http://hetanker.knokke-heist.be

Telefoon directie: 050 626 700
Telefoon secretariaat: 050 630 870