GBS - Arbeidsreglement

BESLUIT:

Artikel 1.

Het arbeidsreglement voor het personeel gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en tewerkgesteld in de gemeentelijke basisscholen

De Vonk, Kragendijk 182 te 8300 Knokke-Heist

Het Anker, Pannenstraat 132 te 8301 Knokke-Heist

wordt goedgekeurd zoals in bijlage.

Art. 2.

Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 betreffende de wijziging en goedkeuring van het arbeidsreglement van de Vonk wordt opgeheven.

 

Lees hier het arbeidsreglement

 

 

Datum goedkeuring: 29 juni 2016

Datum bekendmaking: 4 juli 2016