Financiële tegemoetkoming

 

voor kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Bij iedere vraag aan het OCMW voor financiële steun doet de maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist op basis van dit sociaal verslag, binnen de 30 dagen na de aanvraag, over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun.

Eerste- en tweedeleeftijdsmelk

De aanvraag voor een  tussenkomst gebeurt na aankoop van eerste- en tweede leeftijdsmelk en op doorverwijzing van Kind & Gezin.

 Kinderopvang

Het OCMW kan een attest voor verminderd tarief kinderopvang opmaken.

Bij toekenning kan een sociaal tarief toegekend worden.

Opvoedingsondersteuning

Een financiële tussenkomst in gespecialiseerde kosten verbonden aan opvoeding (bv. psycholoog, logopedie, orthodontie, basisschoolfactuur, baby- of kinderuitzet, …).

Het bedrag is afhankelijk van de individuele situatie van het gezin.

Schooltoelage

Financiële steun als ondersteuning van de schoolkosten voor leerlingen van het secundair onderwijs.

Bedrag: in augustus is dit 100 euro. Van september tot mei is dit 50 euro per maand.

Voorschot op kinderbijslag

In bepaalde situaties wordt een voorschot gegeven op de kinderbijslag.

Bedragen (2019): eerste kind =  93,93 euro; tweede kind = 173,80 euro; vanaf derde kind = 259,49 euro.

Vrije Tijd

Financiële tussenkomsten voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten. Alle culturele en sportieve activiteiten zoals abonnementen op tijdschrift, bezoek aan cinema, inschrijving sportclub,… komen in aanmerking.

Bedrag : 175 euro per jaar per gezinslid, 250 euro per jaar per gezin in bepaalde situaties.

Aanvragen en informatie

elke werkdag, behalve op vrijdag, van 9 tot 11.30 uur bij de Sociale Dienst van het OCMW, Kraaiennestplein 1 bus 2, 8301 Knokke-Heist – T 050 530 900, ocmw@knokke-heist.be.

 

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be