dKA - Vergoeding modellen

Artikel 1.

In het kader van de cursus ‘modeltekenen’ aan deKunstAcademie, wordt vanaf 1 september 2003 een beroep gedaan op modellen om te poseren.

 

Art. 2.

Het model ontvangt per gepresteerd uur een vergoeding van 11,00 euro bruto, gekoppeld aan de spilindex 138,01.

 

Art. 3.

Voor de vergoeding wordt geen onderscheid gemaakt tussen een naaktmodel en een gekleed model.

 

Art. 4.

De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald op voorlegging van een schuldvordering, opgemaakt door het model en geviseerd door de directeur van deKunstAcademie.

 

Art. 5.

De verplaatsingen met het openbaar vervoer in tweede klasse worden volledig vergoed door het Gemeentebestuur, op voorlegging van de originele vervoersbewijzen

 

 

Datum goedkeuring: 28 augustus 2003

Datum bekendmaking: 8 september 2003

 

 Gemeenteraadsbesluit - dKa - Vergoeding modellen