dKA - Reglement in verband met de vergoeding van juryleden

Art.1.

Aan de juryleden die aangesteld zijn tot het beoordelen van de eindejaarsexamens voor de leerlingen van deKunstAcademie voor Muziek, Woord en Beeldende Kunst worden volgende zitpenningen betaald  :

 

Zitpenningen(indexering op 1/11/2006 met index 1,4002):

-       Een minimumtarief van 31,24 € bruto voor prestaties tot anderhalf uur.
Onderhevig aan 27,27% (8,52 €) voorheffing of 22,72 € netto.

-       Een uurtarief van 20,82 € bruto voor prestaties langer dan anderhalf uur.
Onderhevig aan 27,27% (5,68 €) voorheffing of 15,14 € netto.

 

Art.2.

Aan de leden van de examencommissies met woonplaats buiten de gemeente Knokke-Heist, wordt een vergoeding voor de gemaakte reiskosten toegekend op basis van het Koninklijk Besluit van 29 december 1965 en latere wijzigingen, houdende de algemene regeling inzake reiskosten gemaakt voor dienstreizen van het provincie- en gemeentepersoneel. Deze reiskosten worden terugbetaald op voorlegging van een verklaring op eer.

 

Reiskosten(indexering op 1/11/2006 met index 1,4002):

-       Een verplaatsingsvergoeding van 0,2903 € per kilometer.

 

Art.3.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 1998 wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 31 mei 2007

Datum bekendmaking: 7 juni 2007

 

 

Gemeenteraadsbesluit - dKA- Reglement in verband met de vergoeding van juryleden