Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen door NIET-Belgen

1.Kiesrecht voor niet-Belgen afkomstig uit EU-landen

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Wie zich al heeft ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet zich niet meer als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018).

VOORWAARDEN om zich te kunnen inschrijven als gemeenteraadskiezer:

  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018
  • Op 14 oktober 2018 de politiek en burgerlijke rechten genieten

 

2.Kiesrecht voor niet-Belgen afkomstig van een staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Wie zich al heeft ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet zich niet meer als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018).

VOORWAARDEN om zich te kunnen inschrijven als gemeenteraadskiezer:

  • Onafgebroken in België verblijven (een wettelijke verblijfstitel hebben) gedurende 5 jaar
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018
  • Op 14 oktober 2018 de politiek en burgerlijke rechten genieten

 

Voor beide groepen is het belangrijk te weten dat eens u ingeschreven bent op de kiezerslijst u ook kiesPLICHT hebt en kan opgeroepen worden om als bijzitter te fungeren in een stembureau.

Wenst u deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, laat u dan zo spoedig mogelijk registreren bij de dienst burgerzaken en dit ten laatste op 31 juli 2018.

Wacht niet tot de laatste dag, vraag ernaar bij uw eerste bezoek aan de dienst burgerzaken!