De minderjarige

Ben je minderjarig en krijg je te maken met een GAS-boete? Dan wordt er voorgesteld om bemiddeling te volgen. Via deze bemiddeling kan een alternatieve taak de uitkomst zijn in plaats van een geldboete.

Vanaf welke leeftijd kan een GAS opgelegd worden

In Knokke-Heist is het opleggen van een GAS mogelijk vanaf de volle leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de feiten.

De kennisgeving

De kennisgevingsbrief wordt verstuurd naar de minderjarige, de ouders, of de personen die burgerlijk aansprakelijk zijn, en de stafhouder van de Order van Advocaten. Bij kennisgeving is de sanctionerend ambtenaar verplicht om een aanbod van lokale bemiddeling voor te stellen.

Bijstand advocaat

De minderjarige krijgt gratis bijstand van een advocaat, aangesteld door de stafhouder van de Orde van Advocaten.

Verweer indienen of bemiddelen

Betrokkenen beschikken over 15 dagen na de datum van kennisgeving om verweer in te dienen en het bemiddelingsaanbod is vrijblijvend.

Rechten en plichten ouders

Ouders of burgerlijk verantwoordelijken beschikken over dezelfde rechten en plichten als de minderjarige.

Hoeveel bedraagt de geldboete

De geldboete voor een minderjarige bedraagt maximum € 125.

Niet akkoord met de beslissing

U kunt beroep aantekenen bij de Jeugdrechtbank binnen de maand na postdatum van de beslissingsbrief.

 

 

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud