De GAS-procedure

De kennisgeving

Na ontvangst van een bestuurlijk verslag of proces-verbaal verstuurt de sanctionerend ambtenaar een aangetekende brief naar de overtreder met de kennisgeving van de opstart van de gemeentelijke administratieve procedure.

Mondeling of schriftelijk verweer indienen

De overtreder beschikt over 15 dagen na datum van kennisgeving om zijn schriftelijk verweer in te dienen of te vragen om zijn verweer mondeling uiteen te zetten.
Voor boetes van maximaal € 62,50 kan je je zaak schriftelijk verdedigen. Als de GAS-ambtenaar je een hogere boete oplegt, dan krijg je de kans om je mondeling te verweren.

De geldboete

Het bedrag van de geldboete varieert naargelang de ernst van het feit, de eventuele herhaling en de verzachtende of verzwarende omstandigheden. De boete bedraagt maximum € 250. Opgelet, naast de GAS-boete kan bijvoorbeeld voor het niet opruimen van hondenpoep nog een extra opruimkost aan de overtreder worden aangerekend.

De geldboete wordt opgelegd door de aangewezen sanctionerend ambtenaar die autonoom handelt.

De beslissing

De brief met de definitieve beslissing wordt aangetekend verstuurd binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag van de vaststelling. Bij een lokale bemiddeling is de termijn 1 jaar.

Niet akkoord met de beslissing

Tegen de definitieve beslissing kunt u als meerderjarige overtreder beroep aantekenen bij de politierechtbank te Brugge binnen een termijn van één maand na postdatum van de beslissingsbrief.

Hoe lang kan de procedure duren

De hele procedure moet afgehandeld zijn binnen de 6 maanden. Vanaf de dag van ontvangst van vaststelling van overtreding, heeft de sanctionerend ambtenaar dus 6 maanden de tijd om een GAS-boete op te leggen.

De GAS-boete dient binnen de maand betaald te worden. Gebeurt dit niet vrijwillig en er is geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

 

 

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud