Contactsleutels

Contactsleutels zijn lessen die aan kinderen in alle klassen van de lagere school (tweede en derde graad) worden gegeven.

Doel: de kinderen sociale en persoonlijke vaardigheden aanleren, ze laten inoefenen en toepassen. Anderzijds leert de leerkracht samen met de kinderen dat een veilig klasklimaat iets is dat je kunt vastgrijpen en veranderen.

De leerkracht kan de activiteiten uit de werkmap contactsleutels zelf inplannen. Het beste resultaat verkrijg je door een doelgerichte aanpak uit te werken op het niveau van de school.

Zowel de werkboekjes (voor de leerlingen) als de themaboeken (voor de leerkrachten) zijn gratis aan te vragen op de preventiedienst.

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud