Clone of Braderie Westkapelle te verwijderen 2

Artikel 1.
De verkeersmaatregelen in huidig reglement gelden op zondag 19/07/2015

 

Art. 2.

Volgende straten of gedeelten van straten worden verkeersvrij gehouden:

-De Dorpsstraat tussen de Natiënlaan en de Herenweg;

-De Westkapellestraat vanaf huisnummer 493 tot aan de Dorpsstraat;

-De Sluisstraat vanaf de Natiënlaan tot de Dorpsstraat.

Signalisatie:verkeershekken met teken C3 aan de Natiënlaan(2X), Westkapellestraat, Hoekestraat en Herenweg en bijkomende voorsignalisatie op de Natiënlaan, Dudzelestraat en Oostkerkestraat

 

Art. 3.
Het stilstaan en parkeren is verboden ter Dorpsstraat, tussen de Natiënlaan en de Herenweg, en in de Sluisstraat tussen de Dorpsstraat en de Natiënlaan.
Signalisatie:
E3

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Download hier het plan voor de Braderie Westkapelle

 

 
Datum goedkeuring: 10 juli
 
Datum bekendmaking: 13 juli