Choose life

Primaire doelstelling bij deze vorming is het correct informeren van de leerlingen uit het secundair onderwijs en te werken rond  weerbaarheid en assertiviteit.

Niet-gebruik wordt aangemoedigd, ondersteund en bestendigd.

Bevorderen van verantwoordelijk gedrag en het uitstellen van experimenteergedrag.

Gerelateerde inhoud