BUGIA

Projectbenaming : BUGIA

Omschrijving project en doelstelling:

BUGIA staat voor BUurtGerichte InvesteringsActies, nl. het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies, in het bijzonder voeding, horeca en publieke werking.

Het project dient tot behoud, versterking of vrijwaring van het sociaal-economisch weefsel voor de buurt. In dit project wordt enkel rekening gehouden met de aankopen van de panden. De verhuring ervan is ondergebracht onder de projectrubriek "exploitatie".

Timing: 2008-2016

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied : Gemeentebestuur

Beleidsdoelstelling : OD 715.

Stand van zaken :

Overige mijlpalen :

  • het uitvoeren van een onderzoek naar knelpunten in de gemeente waar een actief investeringsbeleid dient te worden gevoerd.

Contact

Gerelateerde inhoud