Borstkankerscreening

 

Het  woord borstkanker wekt bij veel vrouwen een gevoel van onbehagen en  onmacht op. Dat is te begrijpen, want borstkanker is bij vrouwen de meest voorkomende kanker.

 

Elk jaar wordt in Vlaanderen bij ongeveer 5000 vrouwen borstkanker ontdekt. Elk jaar sterven ongeveer 1300 vrouwen aan borstkanker.

 

We kennen de oorzaak van de ziekte niet en daardoor kunnen we borstkanker niet vermijden. Maar we weten wel dat hoe vroeger de ziekte ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing is.

 

Sinds 2001 loopt er in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Hiermee biedt de overheid aan de vrouwen tussen 50 en 69 jaar een tweejaarlijks gratis borstonderzoek aan. Men noemt dit een ‘screeningsmammografie’. Dat wil zeggen: een borstfoto bij een erkende radiologische dienst. Na het nemen van de foto en de beoordeling door de radioloog, wordt deze voor een tweede keer bekeken door een onafhankelijke radioloog van het screeningscentrum.

 

Internationale studies tonen aan dat wanneer borstkanker systematisch opgespoord wordt, zoals in het bevolkingsonderzoek, er veel minder vrouwen sterven ten gevolge van borstkanker.

 

Het doel is dat tegen 2012 75 % van de vrouwen tussen de 50 en 69 jaar deelnemen aan het onderzoek. Dit zou de borstkankersterfte met 30 à 40 % kunnen doen dalen.

 

Momenteel  neemt in onze regio iets minder dan de helft van de vrouwen uit de doelgroep deel aan dit onderzoek voor vroegtijdige opsporing van borstkanker. Dit cijfer moet dus omhoog!  

 

De campagne ‘Laat naar je borsten kijken’ wil daar iets aan doen. Daarvoor sloegen de Vlaamse overheid, de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker), de Nederlandstalige Vrouwenraad (overkoepeling van vrouwenverenigingen), de Logo’s en de screeningscentra  de handen in elkaar. Ook de media  besteedt aandacht  aan dit thema met de actie ‘Kom-op-tegen-kanker’.

 

 

Wil ook jij deelnemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek?  Vraag raad aan je arts! Overtuig ook je buurvrouw, je vriendin, je moeder… Vroegtijdige opsporing van borstkanker kan levens redden!

Gerelateerde inhoud