Bezoek het gemeentehuis

Klasbezoeken aan het gemeentehuis Knokke zijn mogelijk na overleg met de dienst Communicatie en na een schriftelijk verzoek gericht aan het college van burgemeester en schepenen (kan ook via e-mail: communicatie@knokke-heist.be). Het programma wordt in onderling overleg samengesteld en bevat gewoonlijk een rondleiding in het gemeentehuis en een uiteenzetting over de werking van het gemeentebestuur en/of de geschiedenis van de gemeente.

Vraag het bezoek minstens 1 maand op vooraf aan om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen.

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be