Betalend parkeren

Artikel 1.
Op de plaatsen met parkeerautomaten, als bedoeld in artikel 27.3.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (KB 1/12/75) is de parkeertijd beperkt volgens één van de hierna aangegeven gebruiksmodaliteiten van deze toestellen :

- rode zone: maximum 1 uur en dit alle dagen

- paarse zone: maximum 2 uur en dit alle dagen

- groene zone: maximum 4 uur en dit alle dagen

- oranje zone: maximum 4 uur en dit enkel tijdens weekends, op feestdagen en tijdens schoolvakanties.

- gele zone: maximum 8 uur en dit enkel tijdens weekends, op feestdagen en tijdens schoolvakanties

 

Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die het voertuig parkeert.

 

Art. 3.
De bestuurder kan de retributie vereffenen door :

 1. ofwel door het inbrengen van de nodige muntstukken

 2. ofwel door het inbrengen van een elektronische betaalkaart (type Proton)

 3. ofwel door het inbrengen van een door de Gemeente Knokke-Heist aangenomen elektronische parkeerkaart die de retributie aanrekent in een individuele parkeermeter

 4. ofwel door storting binnen de acht dagen, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat door de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht.

   

  Art. 4.

  De gemeente wordt ingedeeld in de volgende gebieden voor kaarthouders:

  • Heist

  • Duinbergen

  • Knokke centrum (vanaf de Meerlaan tot voor het Albertplein)

  • Knokke Zoute (vanaf het Albertplein tot aan de grens met Nederland)

   

  Art. 5.
  In afwijking van artikel 3 kunnen de zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverplegers, kinesisten, laboranten, dierenartsen, apothekers, …) die werkzaam zijn in Knokke-Heist tegen betaling van een retributie een parkeerschijf bekomen.

   

  Voorwaarden voor het bekomen van een parkeerschijf :

  - huisbezoeken doen in Knokke-Heist (verklaring op eer)

  - eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen

  - RIZIV nummer

  De parkeertijd is beperkt tot maximum een half uur. Wie gebruik maakt van deze parkeerschijf hoeft geen retributie te betalen voor het parkeren wanneer deze beperkt blijft tot 30 minuten. Deze parkeerschijf moet zichtbaar aan de voorruit van de wagen geplaatst worden. Het tarief wordt vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement op het parkeren

  De parkeerschijf voor zorgverleners kan gebruikt worden op het hele grondgebied.

   

  Art. 6.
  In afwijking van artikel 3 en 5 kunnen de langparkeerders (categorie werknemers en werkgevers) die werkzaam zijn in een betalende straten te Knokke-Heist tegen betaling van een retributie een werkabonnement bekomen.

  Voorwaarden voor het bekomen van een abonnement :

  - attest van de werkgever of verklaring op eer voor de werkgever

  - eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen

   

  Wie gebruik maakt van dit abonnement hoeft geen verdere retributie te betalen voor het parkeren. Het werkabonnement moet zichtbaar aan de voorruit van de wagen geplaatst worden. De parkeertijd is beperkt tot de maximum duur voorzien in de aanvullende politieverordening op het wegverkeer. Het abonnement mag niet gebruikt worden in de zone waar de parkeerduur beperkt is tot maximum 1 en 2 uur. Het tarief wordt vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement op het parkeren. De kaart voor langparkeerders is enkel geldig in het gebied waar de werkplaats is gevestigd.

   

  Art. 7.

  In afwijking van artikel 3, 5 en 6 kunnen de ambulante aannemers, leveranciers die werkzaam zijn in de betalende straten te Knokke-Heist tegen betaling van een retributie een aannemerskaart bekomen. Voorwaarden voor het bekomen van een aannemerskaart :

  - attest van de opdrachtgever of verklaring op eer voor de aannemer of leverancier

  - eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen

   

  Wie gebruik maakt van de aannemerskaart hoeft geen verdere retributie te betalen voor het parkeren gedurende deze dag. De kaart moet zichtbaar aan de voorruit van de wagen geplaatst worden. De parkeertijd is beperkt tot de maximum 1 dag. De aannemerskaart mag niet gebruikt tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen. Het tarief wordt vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement op het parkeren

  De aannemerskaart kan gebruikt worden op het hele grondgebied.

   

  Art. 8.

  In afwijking van artikel 3, 5, 6 en 7 kunnen de bewoners of tweede verblijvers van een straat waar een blauwe zone werd ingevoerd en de langparkeerders (categorie werknemers en werkgevers) die werkzaam zijn in een blauwe zone, een “gemeentelijke parkeerkaart blauwe zone” bekomen om te parkeren in de zone waar de bewoner woonachtig is of waar de tweede verblijver zijn tweede woonst heeft.

   

  Voorwaarden voor het bekomen van een parkeerkaart :

  - uittreksel uit bevolkingsregister of elektronische identiteitskaart

  - bewijs van betaling van de belasting tweede verblijven

  - eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen

  - 1 kaart per voertuig

  - maximum 2 kaarten per wooneenheid

   

  De houder van deze “gemeentelijke parkeerkaart blauwe zone” kan langer dan de toegelaten parkeertijd staan in de blauwe zone en hoeft geen verdere retributie te betalen Het tarief wordt vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement op het parkeren.

  De “gemeentelijke parkeerkaart blauwe zone” is geldig in het gebied waar de kaarthouder woonachtig is.

   

  Art. 9.

  In afwijking van artikel 3, 5, 6 en 7 kunnen de bewoners of tweede verblijvers van een straat waar betalend parkeren werd ingevoerd tegen betaling van een retributie een “gemeentelijke parkeerkaart betalende zone” bekomen om te parkeren in de zone waar de bewoner gedomicilieerd is of waar de tweede verblijver zijn verblijf heeft

  Voorwaarden voor het bekomen van een parkeerkaart :

  - uittreksel uit bevolkingsregister of elektronische identiteitskaart

  - bewijs van betaling van de belasting tweede verblijven

  - eigendomsbewijs of gebruiksrecht van de wagen kunnen aantonen

  - 1 kaart per voertuig

  - maximum 2 kaarten per wooneenheid

   

  Wie gebruik maakt van deze “gemeentelijke parkeerkaart betalende zone” kan tegen een aangepast tarief parkeren gedurende de weekend, op feestdagen en gedurende de vakantieperiodes (kerstvakantie, herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie). Buiten deze periodes hoeft geen verdere retributie betaald te worden. De parkeerkaart al dan niet gecombineerd met een extra betalingsbewijs moet zichtbaar aan de voorruit van de wagen geplaatst worden. De parkeertijd is beperkt tot één dag. De tarieven worden vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement op het parkeren.

  De “gemeentelijke parkeerkaart betalende zone” is geldig in het gebied waar de kaarthouder woonachtig is of waar hij zijn tweede verblijf heeft en waar de parkeerduur niet beperkt is tot maximum 1 uur.

   

  Art. 10.
  Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2007 houdende de politieverordening op het betalend parkeren wordt opgeheven.

 

 

 

Datum goedkeuring: 14 december 2007

Datum bekendmaking: 19 december 2007

 

Bijlage: