APV: nieuwigheden

16 mei 2018 - Algemene politieverordening: wat betekent dit voor de bedrijven?

Vanaf 1 juni 2018 worden beachflags en specifieke reclamedragers verboden. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk via een burgemeesterbesluit. Ook wegwijzers mogen niet geplaats worden zonder burgemeesterbesluit.

Laden en lossen doen we zo geluidsarm mogelijk. Om lawaaihinder te beperken, ben je daarom verplicht om tijdens het laden en lossen van goederen de motor van je vrachtwagen en de aandrijving van de koelgroepen stil te leggen. Ook radio's moeten uit tijdens het laden en lossen.

Bedrijfsafvalcontainers dienen standaard voorzien te worden van de naam van de handelszaak en het telefoonnummer.

Meer info 

15 mei 2018 - Algemene politieverordening: wat betekent dit voor het algemeen vergunningenbeleid?

Een vergunning aanvragen kan enkel nog via het digitaal aanvraagformulier, dat je terugvindt via het e-loket. Heb je geen computer en wil je toch een aanvraag doen? Dan kun je je aanmelden bij de onthaalbalies van het gemeentebestuur of de bibliotheek. Zij helpen je dan met de aanvraag en daarna krijg je de documenten via de post.

Wie een vergunning wenst aan te vragen dient steeds correcte inlichtingen te verstrekken en een actieve medewerking te verlenen.

Voor bijeenkomsten wordt een onderscheid gemaakt tussen bijeenkomsten in open lucht en bijeenkomsten in een publiek toegankelijke besloten plaats. In open lucht zijn ze onderworpen aan een vergunning. Voor een bijeenkomst in een publiek toegankelijke besloten plaats geldt een meldingsplicht.

Ook het gebruik van drones wordt vanaf heden gereguleerd.

Meer info 

14 mei 2018 - Algemene politieverordening: wat betekent dit voor tuinonderhoud en begrafenissen?

Vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van pesticiden op het volledige grondgebeid van Knokke-Heist verboden. Op vandaag is het voor particulieren reeds verboden om pesticiden te gebruiken bij het verplichte onderhoud van de trottoirs, greppels en afsluitingen aan hun woning.

Heggenscharenn en bladblazers op 2-takt motoren (ontploffingsmotoren) veroorzaken veel geluidsoverlast. Tijdens de paas- en zomervakantie is het gebruik ervan verboden in de toeristische zone. Vanaf de paasvakantie 2021 is het zelfs continu verboden om dergelijke machines te gebruiken in de toeristische zone.

Knokke-Heist investeert in de aanleg van verschillende watercaptatiepunten. Professionele land- en tuinbouw mag hieruit water capteren voor het vullen van hun spuit- en sproeimachines voor gewasbeschermingsmiddelen. Bij extreme droogte of op vraag van de waterbeheerder kan het evenwel tijdelijk verboden zijn om water op te pompen uit deze punten.

Als een overledene geen familie meer heeft, is het de gemeente die de begrafenis regelt. Dit wordt betaald met de nalatenschap. Als er echter geen nalatenschap meer is worden deze personen standaard gecremeerd en de as verstrooid op de begraafplaats van Knokke-Heist.

Meer info

30 april 2018 - Algemene politieverordening: wat betekent dit voor strand en zee?

De bepalingen die nieuw opgenomen zijn hebben hoofdzakelijk betrekking op watersporters.

  • Watersportactiviteiten starten en afronden is enkel toegelaten in de specifieke zones hiervoor voorzien
  • Voor vliegers en kiters worden door de watersportclubs een lanceerzone aan de hoogwaterlijn voorzien
  • Watersporters moeten strikt de veiligheidsbevelen van de stranredders naleven. Afhankelijk van hoe ver ze zich in zee bevinden dienen ze over de juiste veiligheidskledij te beschikken.

Meer info

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud