Alcohol en het jeugdwerk - FAQ's

Alcohol en het jeugdwerk – FAQ’s


Op fuiven is het niet altijd mogelijk om te controleren of een oudere persoon drank koopt voor een -16-jarige. Als deze -16-jarige dronken thuiskomt en de ouders zoeken hiervoor een verantwoordelijke, is de jeugdbeweging dan verantwoordelijk?

Als jeugdvereniging kan je je niet voor de volledige 100% indekken om te vermijden dat alcohol aan -16-jarigen geschonken wordt. Jongeren zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en als organisatie kan je niet alle problemen vermijden, ondanks een goede voorbereiding.

Wat je als organisatie wel kan doen, is optreden als een zorgvuldig en voorkomend persoon. Dit wil zeggen dat je vooruit denkt, mogelijke problemen vooraf tracht in te schatten en hierop probeert in te spelen. Dit kan je doen door een degelijk barbeleid uit te werken en op voorhand na te denken over de verkoop en het schenken van alcohol aan jongeren.

Door de wetswijziging mag er enkel alcohol geschonken en verkocht worden aan +16-jarigen. Praktisch kan je dit bijvoorbeeld controleren door leeftijdscontroles in te voeren. Wanneer jongeren binnenkomen op je fuif vraag je hun leeftijd en werk je met ander kleur polsbandjes voor -16 jarigen. Zo is voor de barmannen duidelijk wie -16 jaar is. Daarnaast kan er beslist worden om bijvoorbeeld geen sterke drank aan te bieden op de fuif, of om dit pas na een bepaald uur te doen. Daarnaast is het ook mogelijk om een cocktailbar of jeneverkraam in een apart deel van je fuifzaal te plaatsen waar enkel +18-jarigen binnen mogen.

Als je deze initiatieven neemt, kan je als vereniging aantonen dat je voldoende voorzorgsmaatregelen genomen hebt en dat je je ingedekt hebt tegen mogelijke problemen. Op die manier probeer je te vermijden dat je een organisatiefout aangerekend wordt of dat je burgerlijk aansprakelijk gesteld wordt. Je hebt als vereniging een aantal initiatieven genomen om alcoholgebruik bij -16-jarigen te beletten, maar desondanks deze initiatieven is dit niet gelukt.

Concreet dien je rekening te houden met:

  • Alcoholische dranken mogen niet geschonken, verkocht of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Dit geldt zowel voor fuiven als op activiteiten, vormingsweekends en kampen;
  • Gegiste dranken zoals bier en wijn mogen geschonken en verkocht worden aan +16 (indien ze minder dan 22° zijn);
  • Sterke (gedistilleerde) drank blijven verboden voor -18. Ook alcopops (bijvoorbeeld bacardi breezers) worden beschouwd als sterke dranken en mogen dus niet aan -18-jarigen worden geschonken, verkocht of uitgedeeld;
  • Door de wetswijziging kan je op fuiven aan jongeren vragen om te bewijzen dat ze 16 of 18 jaar oud zijn. Indien jongeren niet voldoen aan de leeftijdseisen kan je de verkoop van alcohol weigeren;

 

Mag ik alcopops verkopen op onze jaarlijkse fuif?

Neen, de wet van 28 december 1983 ' betreffende het verstrekken van sterke dranken en het vergunningsrecht' schrijft voor dat je geen sterke dranken mag verkopen aan wie jonger is dan achttien jaar. Alcopops bevatten sterke drank (bijvoorbeeld bacardi, wodka, ...) en behoren dus tot die categorie. (Sterke dranken zijn gedistilleerde dranken van 1,2% volume alcohol, al dan niet gemixt.)
Bovendien vermeldt deze wet duidelijk dat plaatsen waar frequent jongeren samenkomen (bijvoorbeeld jeugdhuizen) nooit een vergunning krijgen om sterke dranken te verkopen of te schenken.
Uit onderzoek blijkt dat alcopops populair zijn bij jongeren (vooral meisjes) en dat ze die vanaf zeer jonge leeftijd drinken. Hoe vroeger jongeren alcohol drinken, hoe groter echter de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd. Naast de wetgeving vormt dit dus evenzeer een belangrijk aandachtspunt voor elke jeugdwerker en is het vanuit preventief oogpunt belangrijk de leeftijd waarop men alcohol begint te drinken, uit te stellen.
Op www.acoolworld.be en www.gratisdrank.be vind je meer over jongeren en alcohol.


Waarom beginnen jongeren best niet te vroeg met alcohol?

De leeftijd waarop jongeren alcohol beginnen te drinken is al langer laag (gemiddeld vaak rond 12 jaar), maar de laatste tijd blijkt dat ze ook steeds jonger regelmatig alcohol beginnen te drinken.
Toch is te jong alcohol beginnen drinken echt geen aanrader. Kinderen en jongeren lopen meer risico’s omdat hun lichaam niet gewend is aan alcohol. Jongeren wegen minder dan volwassenen en hun lever is het niet gewoon om alcohol af te breken. Daardoor voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen en weten ze niet goed waaraan zich te verwachten bij welke hoeveelheid.
Jongeren hebben ook minder ervaring met alcohol dan volwassenen. Daardoor loopt het sneller fout.
Ook op lange termijn bekeken is het beter dat jongeren zo lang mogelijk wachten voor ze alcohol beginnen te drinken. Recent onderzoek aan de universiteit van Washington heeft uitgewezen dat jongeren die op hun dertiende regelmatig alcohol drinken, op hun vierentwintigste vier keer meer kans hebben op depressieve gevoelens en zelfmoordneigingen. Ook zouden ze vier keer meer kans hebben op zwaarlijvigheid.
Bovendien staat het al langer vast dat, hoe jonger je met alcohol begint, hoe meer kans je loopt als twintiger al afhankelijk te zijn van alcohol. Hoe dat precies komt is men nog volop aan het onderzoeken.
Wil je meer weten over jongeren en alcohol? Surf dan eens naar www.acoolworld.be!

Gerelateerde inhoud