61ste aanvulling basisreglement verkeersregeling

Artikel 1.

Het parkeren is verboden tussen 07u en 19u op de volgende plaatsen, die gesignaleerd met de

tekens E1 (parkeerverbod) met onderbord type V met vermelding van tijdsbeperking van 07u tot

19u en vermelding van het aantal meter:

Kursaalstraat, westzijde 10 meter vanaf de Vlamingstraat

 

Art. 2.

Parkeren is verboden op volgende plaatsen, die gesignaleerd zijn met de tekens E1:

Kerkstraat, 14 meter, overzijde van huisnummer 41 (laad- en loszone)

Kwelmpad, beide zijden tussen Kapellaan en Eeuwfeestlaan

Manitobaplein, oostzijde tussen Zeedijk en Engelsestraat

Manitobaplein, westzijde tussen Zeedijk en Engelsestraat

 

Art. 3.

Parkeren voor elektrische voertuigen is toegelaten op volgende plaatsen, waar verkeersborden

E9a met onderbord categorie van elektrische voertuigen

Alfred Verweeplein, noordelijke rijbaan, 2 plaatsen tussen Albertlaan en Piers de Raveschootlaan

Lichttorenplein, westzijde, 2 plaatsen ter hoogte van het gebouw van Toerisme

Parking Knokkestraat, 2 plaatsen noordzijde Elizabetlaan

 

Art. 4.

Parkeren voor elektrische fietsen is toegelaten op volgende plaatsen, waar verkeersborden E9a

met onderbord elektrische fietsen

Lichttorenplein, westzijde, 6 plaatsen ter hoogte van het gebouw van Toerisme

 

Art. 5.

Volgende bepalingen uit het basisreglement “Gemeentewegen” worden opgeheven:

Hoekestraat, ter hoogte van de brug over Isabellakanaal met inscriptie 3,5ton, teken C21

Kerkstraat: 12 meter aan de overzijde van huisnummer 41 (laad- en loszone)

Kursaalstraat, westzijde 10 meter vanaf de Vlamingstraat verleggen naar het zuiden toe, teken E1

 

 

Art. 6.

Ingevolge de bepalingen van de artikel 1 tot en met 5 van huidige aanvullende reglementering,

worden de volgende bladzijden van het basisreglement vervangen door de nieuwe aangehechte

bladzijden

1/12/1 -1/12/2

3/1/1 – 3/1/8

3/7/1

4/1/1 - 4/1/7

 

Art. 7.

Dit besluit gaat van kracht op het moment dat de in het reglement vermelde signalisatie werd

geplaatst.

 

Art. 8.

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

- Vlaamse overheid – Afdeling Beleid Mobiliteit en Openbare werken

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Leefmilieu en Infrastructuur

- Verkeerstechnische dienst van de politie

 

Besluit 61ste aanvulling

 

Datum goedkeuring: 29 maart 2018

Datum bekendmaking: 3 april 2018

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be