3 assen voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid

Het regeerakkoord onderstreepte al het belang van vrijwilligerswerk. Minister Gatz trok in zijn beleidsbrief het initiatief rond een gecoördineerd vrijwilligersbeleid naar zich toe.

De minister wil op basis van drie assen vooruitgaan. De eerste is het statuut van de vrijwilliger en het samenspel van federale en Vlaamse regelgeving. De tweede as is de informatie voor en over vrijwilligers. De derde as is die van de administratieve vereenvoudiging; in het vakjargon beter bekend als het tegengaan van ’regulitis’.

Op basis van overleg met een aantal stakeholders wil de minister in de tweede helft van het jaar met een voorstelnota naar de Vlaamse Regering trekken en vervolgens de nodige stappen zetten.

De FOV kan zich vinden in de keuze van de beleidsassen. Ook het ISOC, een informeel overleg -waar ook FOV deel van uitmaakt- tussen bovenbouworganisaties uit het brede jeugd-, sport- en cultuurveld, bouwde hier de afgelopen jaren heel wat expertise rond op en wil deze graag inbrengen bij de opmaak van de voorstelnota.

 

Bredere maatschappelijke context

Niet verwonderlijk, maar toch opmerkelijk, is dat de minister het belang van vrijwilligerswerk kadert in een bredere maatschappelijke context: “Deze samenleving is inderdaad enigszins aan het evolueren van een verzorgingsstaat in de zeer brede zin van het woord, naar een actieve welvaartsstaat en steeds meer naar een participatiesamenleving. Dat is breder dan alleen maar het onderwerp van vandaag, maar het maakt er ook wel deel van uit.

De volledige tekst met de vraag en het antwoord van de minister kan je hier nalezen.