Schepencollege en Vast Bureau

Het college bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen en één ambtenaar, de algemeen directeur.  Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente, dat het dagelijks bestuur waarneemt.  Behalve de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, op gemeentelijk vlak, heeft het college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen. De gemeentesecretaris notuleert de beraadslagingen en de beslissingen van het schepencollege en van de gemeenteraad en is tevens het hoofd van het gemeentepersoneel.

 

 

Collegeleden

Naam Functie Telefoon
Graaf Leopold Lippens Burgemeester +32 50 630 100
Piet De Groote 1ste schepen +32 50 630 100
Kris Demeyere 2de schepen +32 475 57 17 98
Jan Morbee 3de schepen +32 477 61 33 05
Anthony Wittesaele 4de schepen +32 50 630 100
Annie Vandenbussche 5de schepen +32 486 28 67 49
Philippe Vlietinck 6de schepen +32 497 51 11 09
Kathleen van der Hooft 7de schepen +32 499 80 00 81
Miet Gobert Algemeen directeur +32 50 630 100