Tariefverordening elektronische identiteitskaart

Artikel 1.

De kostprijs voor het bekomen van een elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen wordt vastgesteld op 12,00 EUR

 

Art. 2.

De kostprijs wordt vooraf door de aanvrager betaald.

 

Art. 3.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2009 betreffende de tariefvaststelling voor de spoedprocedure elektronische identiteitskaart wordt opgeheven vanaf 01 april 2010.

 

Art. 4.

Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.

 

Contact

Ontvangsten Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 147 +32 50 630 159  ontvangsten@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud