Reglement - Tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik - Aanpassing

Artikel 1.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2007 tot hervaststelling van het reglement op de tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik wordt in artikel 4 het getal “10” vervangen door “15” en het getal “25” vervangen door “30”.

 

Art. 2.

Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2008, voor het waterverbruik vanaf 1 januari 2008.

 

Datum goedkeuring: 31 januari 2008

Datum bekendmaking: 13 februari 2008

 

Gemeenteraadsbesluit - Tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik

Contact

AGSO - Waterbedrijf T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 44 25 00 050 44 25 20  waterbedrijf@agsoknokke-heist.be http://agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx