Tariefverhuring garages Joseph Stübbenpark.

Artikel 1. : doel
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een huurprijs gevestigd op de verhuring van de garages in het Joseph Stübbenpark.

Art. 2. : tariefplichtige
De huurprijs is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de garage huurt.

Art. 3. : tarief

De huurprijs wordt vastgesteld als volgt:

 

 

Jaar

 

Seizoen

(juli/aug)

 

Buiten seizoen

(sept tot juni)

 

Op jaarbasis

885,00 euro

 

 

Per maand

 

177,00 euro

125,00 euro

Per halve maand

 

118,00 euro

75,00 euro

Per week

 

60,00 euro

40,00 euro

AL DEZE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW

JAARLIJKSE AANPASSING AAN DE INDEX VAN DECEMBER

 

Art. 4. : betaling
De huurprijs wordt betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur.

Art. 5. : invordering
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare schuldvordering kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare schuldvordering kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 6. : algemene bepalingen
§1. Het sleutelbestand van de garages wordt beheerd door de concessionaris.

§2. De concessionaris staat in voor afgifte en ontvangst van sleutels en vraagt ook een waarborg van 75,00 euro voor de sleutel.

§3. Het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2012 houdende tariefvaststelling verhuring garages Joseph Stübbenpark wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014;

§4. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Datum goedkeuring : 18/12/2013
Datum bekendmaking : 19/12/2013

Bijlage : tarief_verhuring_garages_joseph_stubbenpark_-_vaststelling.pdf