19 december, 2013 - 31 december, 2014

Voortaan één belastingreglement voor inname van het openbaar domein

strandcabinesVanaf 2014 geldt er nog één belastingreglement voor de inname van het openbaar domein. Voortaan worden alle verschillende belastingreglementen hieromtrent namelijk samengevoegd tot één nieuw reglement.

Het document omvat alle belastingen voor onderstaande situaties:

-       het plaatsen van terrassen
-       uitstallingen van koopwaren, reclameborden, folderhouders, kunstwerken, fietsverhuring en elke andere bezetting
-    inname van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van bouw- of verbouwwerkzaamheden voor bouwwerken, plaatsen van stellingen en inname naar aanleiding van onveilige omstandigheden
-       plaatsen van strandcabines
-       stranduitbating en kinderparken