6 juli, 2017

Verbod op verspilling drinkwater blijft van kracht in heel West-Vlaanderen

water sparenDe situatie in de waterlopen in West-Vlaanderen wordt stilaan kritiek. Er viel de afgelopen dagen, in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, amper neerslag in onze provincie. Meerdere gemeenten kenden zelfs nog helemaal geen regenval. Het peil van de waterlopen blijft dan ook verder dalen en de drinkwaterproductie komt zo stilaan in het gedrang. Daarom besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé dat alle beperkende maatregelen voor het gebruik van water van kracht blijven tot half juli 2017 . Het blijft dus verboden om drinkwater te gebruiken om auto’s te wassen en het gazon te besproeien. En ook water oppompen uit de waterlopen blijft verboden, een maatregel die vooral de landbouw treft.

Nog meer droogte en hitte op komst

Komend weekend is er een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen. Maar ook deze hoeveelheid regen zal niet volstaan om het peil van de waterlopen te herstellen. En voor volgende week voorspellen de weerkenners opnieuw droogte en hoge temperaturen, tot zelfs 30 graden.

Tekort aan drinkwater dreigt

De drinkwaterproductie komt zo stilaan in het gedrang. Half juli is er de piek van het toeristisch seizoen waarbij het drinkwaterverbruik verdubbelt. Met de huidige beperkte watervoorraad komt de bevoorrading tot het eind van de zomer in het gedrang. Daarom blijft het verbod van kracht op het gebruik van drinkwater voor wassen van auto’s en sproeien van het gazon.

Meer controles

De politiediensten kregen van de gouverneur de opdracht om nog intensiever te controleren op overtredingen op het drinkwaterverbod. Landbouwers kunnen zelfs hun voertuig kwijtspelen als ze betrapt worden. Wie kwistig met water omgaat, riskeert een controle van zijn regenput met een staalname om te achterhalen of het wel degelijk regenwater is. Als de strengere controles op het verbod onvoldoende effectief zouden blijken, kunnen er ook nog bijkomende maatregelen getroffen worden zoals een verbod om water te tappen uit de Leie en het kanaal Roeselare-Leie.

Eventuele erkenning als ramp voor de landbouw

De provincie West-Vlaanderen verzamelt overigens samen met de waterbeheerders en landbouworganisaties alle gegevens om de uitzonderlijke droogte te laten erkennen als ramp.