13 januari, 2017

Stormtij: geen reden tot ongerustheid

stormtijVolgens de laatste voorspellingen werd er op vrijdag 13 januari 2017 om 13.50 uur een waterstand van 5,6 m Tweede Algemene Waterpassing (TAW) voorspeld in Oostende. Het volgende hoogwater van zaterdag 14 januari 2017 om 1.50 uur bedraagt vermoedelijk 5,90 m. Aangezien de waterstanden lager zijn dan oorspronkelijk voorspeld en ook de verwachtingen voor de storm afgezwakt zijn, is er geen reden tot ongerustheid. Door de storm is er nu wel een hoog niveauverschil tussen het hoog en laag gedeelte van strand ontstaan. Extra waakzaamheid is hier dus geboden! Heb je vragenover overstroming en stormschade, dan kun je terecht bij de brandweerpost op het nummer T 050 630 360. Voor dringende interventies,blijft het nummer 112 gelden.

Provinciale crisiscel

De provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, heeft beslist om op vrijdag 13 januari preventief de provinciale crisiscel te laten samenkomen. Dit gebeurt vanaf 12.30 uur om het verdere verloop van de situatie van het voorspelde stormtij op te volgen en, indien nodig, meteen de nodige acties te kunnen ondernemen. Het is echter niet de bedoeling om de beleidscoördinatie van de gemeenten over te nemen. De coördinatie op niveau van de kustgemeenten blijft bijgevolg van kracht. De kustgemeenten, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de betrokken  politie- en brandweerzones, de Civiele Bescherming enz. zetten massaal in op preventieve maatregelen. Ze gebruiken de kostbare tijd tussen de voorspelling en de verwachte piek, om het risico op overstromingen te beperken en hun burgers te beschermen. De gouverneur is dan ook uiterst tevreden over deze inspanningen en ziet ook daarom geen enkele reden om de coördinatie over te nemen.

Richtlijnen voor de bevolking

De gouverneur roept de bevolking ook op om de richtlijnen van de lokale overheden in het belang van de eigen veiligheid en die van anderen, na te leven. Die richtlijnen vindt men terug op de websites en sociale media van de lokale overheden. Bovendien raadt de gouverneur iedereen die niet noodzakelijk aan de kust moet zijn, aan om de kust tijdens de storm te mijden. 

Verbod op brandingsporten

De gouverneur vaardigde ook zelf een verbod uit op brandingsporten voor de volledige Belgische kust. Dit verbod is van toepassing vanaf vrijdag 13 januari 00.00 uur tot zaterdag 14 januari 00.00 uur 2017. Tijdens deze periode is het dus verboden te surfen, zeilen, kitesurfen of jetskiën.

stormtij