12 februari, 2013 - 31 december, 2014

Provinciale Bijencampagne 2013

bij op bloem

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. We kennen het allemaal het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag in tuinen, bermen, weilanden en akkers overal bloemen met nectar. Dit probleem kan makkelijk verholpen worden. Sinds 2011 bestaat de campagne “Laat het zoemen met bloemen” met verschillende zaadmengsels voor bloemen waar bijen dol op zijn. Deze campagne werd ontwikkeld door dienst Milieu-, Natuur- en Waterbeleid van de provincie West-Vlaanderen samen met Inagro vzw, het onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw.

 

Er zijn twee verschillende mengsels in een verpakking van 10g. Het eerste mengsel is samengesteld uit uitsluitend éénjarige planten. Dat is ideaal voor beginners die een naakt stukje grond in de tuin wensen te voorzien van bloemen. Een tweede mengsel is samengesteld uit hoofdzakelijk meerjarige, inheemse wilde planten. Dit mengsel is eerder bedoeld voor de iets gevorderde tuinliefhebber.

 

Iedereen kan vanaf 1 maart 2013 gratis een pakketje met beide mengsels en een begeleidende folder aanvragen. Dat kan: via www.west-vlaanderen.be/bijen, via het gratis nummer 0800 20 021, aan de balie van het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis op het Jan Van Eyckplein 2, te Brugge of in onze gemeente in het bezoekerscentrum van het Zwin.

 

bloemenweide