30 augustus, 2017

Met compost in de grond stijgt je bodem in waarde

compostvatCompost is de meest radicale en efficiënte manier om het koolstofgehalte in je bodem te doen stijgen. Om de bodemkwaliteit, en dus de vruchtbaarheid, van onze Vlaamse bodems op peil te krijgen, is extra toevoer van koolstof onontbeerlijk. Kiezen voor compost is kiezen voor een duurzame bodem én voor het milieu. Kortetermijnoplossingen zoals kunstmest en drijfmest, zorgen voor snel beschikbare nutriënten, maar op lange termijn raakt de organische stof in de bodem uitgeput. In tegenstelling tot compost, die de bodem op lange termijn net zal verrijken met organische stof. Wil jij graag composteren? Neem dan zeker een kijkje op onze gemeentelijke website. De gemeente voorziet immers subsidies voor wie thuis composteert!

Voor compost geldt er een 50 % vrijstelling op de bedrijfsbalans voor fosfor. Via het systeem van werkzame stikstof moet je maar 15 % van de stikstof meetellen op perceelsniveau. Deze maatregelen bieden beperkte mogelijkheden voor compostgebruik. Naast het sluiten van de kringloop biedt compost ook een hele reeks andere voordelen zoals activering van het bodemleven, ziekte-onderdrukking en het verbeteren van het vochthoudend vermogen. In tijden van droogte zoals recent het geval was, zullen bodems waar compost is ingewerkt, meer beschikbaar water voor de planten bevatten dan bodems die geen compost hebben gekregen. Compost zal ook de infiltratiesnelheid van de bodem verbeteren en de erosiegevoeligheid ervan verlagen.

“De meerwaarde op vlak van bodemvruchtbaarheid, verlagen van de erosiegevoeligheid en verhoogde opslagcapaciteit van water in de bodem is moeilijk in euro’s uit te drukken”, stelt Kristel Vandenbroek, coördinator van de vzw Vlaco.  Vlaco maakte toch de oefening, onder andere op basis van de compostproef in Boutersem. “We komen op een waarde van ongeveer 55 euro per ton groencompost en 65 euro per ton gft-compost. Dit is veel hoger dan de compostprijs. Compost is dus zeker zijn geld waard!”, besluit Vandenbroek.