24 juli, 2014 - 31 december, 2015

Knokke-Heist in top 3 van Vlaamse gemeenten met grootste positieve autofinancieringsmarge

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft recent een rapport gepubliceerd dat per gemeente de geraamde autofinancieringsmarge weergeeft over de periode 2014-2019. De autofinancieringsmarge is de evenwichtsvoorwaarde waarmee het bestuur kan aantonen ook op lange termijn in financieel evenwicht te zijn. Daarom moet deze parameter minstens op het einde van de legislatuur positief zijn.

Onderstaande tabel geeft de top 10 weer (van de 306 Vlaamse gemeenten). Op basis van de autofinancieringsmarge in het jaar 2019 staat onze gemeente op een derde plaats, na de steden Brugge en Antwerpen. Dit betekent dat onze gemeente in vergelijking met de meeste gemeenten een groot financieel draagvlak heeft.