20 april, 2016 - 30 juni, 2017

Ingrijpende beheerswerken in Park 58 voor een rijkere biodiversiteit

Park 58Het duingebied Park 58, begrensd door de Elizabetlaan, Arcadelaan en Theresialaan in Duinbergen, ondergaat momenteel een grondige facelift. Exoten zoals canadapopulier, witte abeel en Amerikaanse vogelkers moeten plaats ruimen voor eik en inlandse rozensoorten. Meidoorn en Europese kardinaalsmuts krijgen er nieuwe kansen. Ploegen van 360 ° groen van de groep Footstep die zich inzet voor maatschappelijk betrokken ondernemen, hebben de voorbije weken in opdracht van het gemeentebestuur de uitheemse struiken en kleine bomen uit de duinen al verwijderd. Het aangeplante populierenbosje zal in de loop van november-december 2016 gekapt worden. De bomen vormen enerzijds door hun ouderdom een gevaar voor de wandelaars. Anderzijds is het specifiek de bedoeling om de nog zeldzaam bestaande oudere duingraslanden uit te breiden. Het is net die biotoop die veel zeldzame fauna en flora herbergt. In de duinstukken worden ook alle exoten verwijderd om ook daar het landschap meer open te maken zoals het oorspronkelijk was. Natuurpunt Knokke-Heist houdt via een beheersovereenkomst met de gemeente toezicht op de werken.

Duin in Park 58Park 58 aangelegd in het jaar van de wereldexpo in Brussel

Het park 58 dankt zijn naam aan de Heistse schepen Georges Parez, die in 1958, het jaar van de wereldtentoonstelling, ter hoogte van de watertoren een wandelpark liet aanleggen. Er werd gekozen om een stuk te beplanten met populieren. Een gedeelte van het oorspronkelijke kalkrijke duingebied bleef bewaard. Park 58 is ecologisch van groot belang. Het betekent voor diverse soorten, ook kleinere vogelsoorten immers een stapsteen binnen het habitatgebied van het Zwin, het Directeur generaal Willemspark, Sashul en Baai van Heist.

Bomen kappen voor een rijkere biodiversiteit

Populieren Park 58Door de hoge populieren te kappen, wordt het landschap opener gemaakt en worden de zeldzame middeloude duingraslanden uitgebreid. Die biotoop herbergt veel zeldzame fauna (bv. De duinsabelsprinkhaan) en flora (geel zonneroosje, kuifhyacint, grote tijm, kegelsilene, walstrobremraap…). Schrik dus vooral niet als in de herfst de populieren sneuvelen. Het is een noodzakelijke wissel voor nog meer biodiversiteit en natuur in Duinbergen. Al vanaf 1987 werd dankzij de inzet van veel vrijwilligers van natuurverenigingen de verruiging van de oorspronkelijke schrale duingraslanden door duindoorn en Amerikaanse vogelkers tegengegaan. Daardoor is de biodiversiteit in deze groene long merkelijk toegenomen. 

werkzaamheden Park 58

pad in Park 58

duin bomen Park 58

Zonneroosje Park 58