7 oktober, 2013 - 31 december, 2014

Digitale bouw- en milieuaanvraag worden geïntegreerd in één portaal

Logo digitale bouwaanvraagDe GIS-coördinator van de dienst Informatica van Knokke-Heist werkt momenteel met collega’s van enkele andere steden en gemeenten aan de integratie van het loket van de digitale bouwaanvraag met het loket van de milieuaanvraag. De twee aparte loketten worden dus samengebracht in één portaal waarin u in de nabije toekomst zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning kunt aanvragen.

Al deze informatie wordt dan ontsloten via een gezamenlijk uitwisselingsplatform naar de bevoegde instanties toe. Op technisch vlak wordt er zo veel mogelijk infrastructuur gebruikt die al beschikbaar is. Binnenkort wordt de bestaande website vervangen door een informatieve, dynamische portaalsite. De streefdatum voor de lancering van dit portaal is maart 2014.

Op 2 maart 2011 vond de startvergadering plaats van de werkgroep gemeenten in het kader van het project Digitale Bouwaanvraag. In 2009 organiseerde De Coördinatiecel Vlaams e-government (Corve) samen met het agentschap Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) enkele workshops voor de steden en gemeenten rond de haalbaarheidsstudie voor een digitale afhandeling van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen. Op dat ogenblik werd ook een bevraging georganiseerd naar interesse voor participatie in het project. Deze steden en gemeenten werden nu opnieuw aangeschreven om na te gaan of zij nog steeds bereid waren om actief te participeren in het project.

Op basis van de reacties werd een werkgroep samengesteld waaraan Antwerpen, Balen, Beveren, Brasschaat, Gent, Kapellen, Leuven en ook Knokke-Heist participeren.  

Deze steden en gemeenten worden nauw betrokken bij de behoefteanalyse, de technische realisatie van het project, de procesanalyse en het testen van de verschillende onderdelen van de toepassing. Momenteel werkt de werkgroep volop aan de integratie van de beroepsprocedures, milieu-, omgevings- en verkavelingsaanvragen in het loket digitale bouwaanvraag.