Park 58

 

Het duingebiedje ‘Park 58’ is het enige resterende middenduin op grondgebied van de gemeente dat ook effectief in functie van de rijke duinflora beheerd wordt.  Het gebied dankt zijn naam aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van het duingebied als park werd ingericht.  Een deel van het oorspronkelijke duingebied bleef evenwel bewaard onder de vorm van schrale, vrij kalkrijke duingraslanden en duinstruweel.  De flora op deze schrale duingraslanden is bijzonder rijk.

 

Geleide natuurwandelingen voor het grote publiek en voor groepen worden in dit gebied verzorgd door Natuurpunt afd. Knokke-Heist.

 

 

8300
België
Javascript is required to view this map.