Kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur heeft sinds 26 januari 2005 een gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en beheer van kleine landschapselementen. Alle eigenaars en grondgebruikers in het landelijke gebied van onze gemeente kunnen hiervan gebruik maken.

 • Onder landelijk gebied wordt begrepen: agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, parkgebied, bosgebied, buffergebied en groengebied.
 • Tot welk gebied jouw perceel/eigendom behoort, kan je nagaan via volgende websites:
  • http://geoloket.extranet.cevi.be/geoloketten/knokke-heist/stedenbouw/
   • Zoom in naar jouw perceel of zoek via adres of kadastraal nummer.
   • Eenmaal voldoende ingezoomd op jouw perceel, klik je op het icoontje (i) "rapport aanmaken" rechts onderaan. De cursor verandert in een (i).
   • Klik op het perceel en een rapport verschijnt.
   • Via het tabblad "bestemmingen" kan je nagaan tot welk gebied jouw perceel/eigendom behoort binnen het gewestplan.
   • Is het gewestplan niet meer van kracht doordat er reeds een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van kracht is, dan vind je de nodige informatie terug onder het tabblad "documenten".
  • Kaart van gewestplan en RUP via Geopunt.be

 

Zo kunnen zowel actieve landbouwers als niet-landbouwers een subsidie aanvragen voor aanleg en/of onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen en natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. poelen en veedrinkputten). Deze subsidie is niet cumuleerbaar met subsidies van andere instanties voor dezelfde kleine landschapselementen. Zo zijn er subsidies per nieuwe plant of boom, en dan nog eens beheerssubsidies voor onderhoud ervan. 

Het gemeentebestuur hoopt dat zoveel mogelijk landbouwers en particulieren die op het platteland wonen en hun erf of tuin met streekeigen beplantingen willen verfraaien, in deze samenwerking zullen stappen.

Voorwaarden en formulier

De precieze voorwaarden kan je nalezen in het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2005.

De aanvraag tot het verkrijgen van de premie kan via Formulier-KLE-aanleg-beheer-GR20050126.pdf.

 

Kleine landschapselementen

Klik hier voor meer informatie over kleine landschapselementen.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be